Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

 

( Σύμφωνα με την αριθμ. 83064/ΙΖ/7-8-03Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ1173 τ.Β΄και την αριθμ. 15/27-10-2004 Πράξη Εφορ. Συμβουλίου Δ.Β.Α)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας, δανείζει βιβλία και βιντεοταινίες. Παρέχει επίσης την δυνατότητα φωτοτύπησης υλικού της και πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet) μέσω των υπολογιστών της.

 

ΧΡΗΣΤΕΣ

1. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό, βιβλιογραφικό ή μη της Βιβλιοθήκης.

2. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα πρόσβασης στους Η/Υ της Βιβλιοθήκης που διαθέτονται στο κοινό.

3. Κάθε πολίτης μπορεί γνωρίζοντας τον αριθμό, το φύλλο και το έτος δημοσίευσης να εξυπηρετηθεί για την ανεύρεση ΦΕΚ από το 2002 έως σήμερα.

4. Οι σπουδαστές. μπορούν να εξυπηρετηθούν βιβλιογραφικά μετά από συνεννόηση με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

1. Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμο είτε για δανεισμό είτε για επιτόπια χρήση στο Αναγνωστήριό της. Ο δανεισμός κάθε έντυπου γίνεται δωρεάν. Στον κάθε χρήστη που δανείζεται υλικό της Βιβλιοθήκης καταγράφονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία της ταυτότητάς του, του ιδίου ή του κηδεμόνα του εάν είναι ανήλικος.

2.Κάθε Μέλος δικαιούται να δανειστεί έντυπο υλικό από το τμήμα της Βιβλιοθήκης

για 30 ημέρες, με δικαίωμα ανανέωσης( ακόμα και τηλεφωνικά ) για 15 επιπλέον ημέρες εφόσον το εν λόγω αντίτυπο δεν έχει ζητηθεί από άλλα μέλη

3. Οι μαθητές του Δημοτικού μπορούν να δανειστούν μέχρι τέσσερα (4) βιβλία, οι υπόλοιποι μέχρι τρία ( 3 ) κάθε φορά..

4. Υπάρχει δυνατότητα κράτησης βιβλίων που δεν υπάρχουν τη στιγμή ζήτησης. Τηρείται σειρά προτεραιότητας και το Μέλος ειδοποιείται τηλεφωνικά.

5. Η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να στερήσει το δανεισμό του υλικού της σε άτομα που χρωστούν βιβλία και γενικώς δεν τηρούν τους κανόνες λειτουργίας της.

6. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του υλικού το Μέλος υποχρεούται είτε να αντικαταστήσει αυτό είτε να καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιμο αξίας αυτού

 

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

-Υλικό που έχει χαρακτηρισθεί ως σπάνιο η πολύτιμο ή αποτελεί μοναδικό αντίτυπο.

-Πληροφοριακό υλικό (Εγκυκλοπαίδειες ,Λεξικά, Οδηγοί, Άτλαντες κ. λ.π)

-Το Ηλεκτρονικό-Οπτικοακουστικό υλικό(CD-ROM και VIDEO-κασσέτες) δανείζεται στους χρήστες με προϋποθέσεις, καθώς και με ευθύνη των εκπαιδευτικών προκειμένου να διατεθεί στα σχολεία της περιοχής για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

– Η χρήση του Ηλεκτρονικού υλικού επιτρέπεται εντός της Βιβλιοθήκης για χρονικό διάστημα 45΄ανά χρήστη.

 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ

1. Φωτοτυπίες εκδίδονται αυθημερόν ,εφόσον δεν ξεπερνούν τις τρεις (3) σελίδες. Για φωτοτυπίες εκτός Βιβλιοθήκης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου σχετικού πιστοποιητικού.

2. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η φωτοτύπηση ολόκληρων έργων (ποιήματα, βιβλία).

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

-Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε όλες τις συλλογές της Βιβλιοθήκης.

1. Οι χρήστες οφείλουν να κάνουν ησυχία και να μιλούν χαμηλόφωνα στο Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης.

2.Το φαγητό, το ποτό και η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύονται στο Αναγνωστήριο.

3. Το κάπνισμα απαγορεύεται.

4.Οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν απολύτως τη σειρά προτεραιότητας όπου απαιτείται(δανεισμός φωτοτυπίες, χρήση internet)

5.Οι χρήστες οφείλουν να υποβάλλουν με σαφήνεια τα αιτήματά τους στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης, να συμμορφώνονται προς τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και να ζητούν τη βοήθεια του προσωπικού σε τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

6.Το προσωπικό είναι στη διάθεση των Χρηστών προκειμένου να παράσχει οδηγίες και εξυπηρέτηση τόσο για τη δομή και τη χρήση της Βιβλιοθήκης.

7.Χρήστες που δυστροπούν χωρίς λόγο ή δημιουργούν προβλήματα και δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού αποβάλλονται οριστικά από την Βιβλιοθήκη.

 

Νέα εικόνα (3)ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ο χώρος του Κέντρου Πληροφόρησης είναι διαθέσιμος στο κοινό για την κάλυψη των πληροφοριακών του αναγκών.

1.ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Η δανειστική δραστηριότητα (CD-ROM) του Κέντρου Πληροφόρησης

Υπάγεται στη διαδικασία δανεισμού της Βιβλιοθήκης και ακολουθεί τους κανόνες του Ε.Ο.Λ.

2.ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο επιτρέπεται καθημερινά όταν η Βιβλιοθήκη λειτουργεί .Οι χρήστες του διαδίκτυου είναι υποχρεωμένοι να τηρούν σειρά στον κατάλογο προτεραιότητας. Ο χρόνος χρήσης του internet είναι 60΄για ώρες αιχμής και 90΄για τις υπόλοιπες ώρες,

3. Οι χρήστες μπορούν να σώζουν αρχεία σε δισκέτα η οποία θα πρέπει πρώτα να ελέγχεται από τον υπάλληλο της Βιβλιοθήκης.

4.Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει ευθύνες αν διαπιστωθούν ζημιές σε μηχανήματα/προγράμματα που προέρχονται από πρόθεση ή αμέλεια των χρηστών.

5. Οι εκτυπώσεις ανέρχονται σε δυο (2) σελίδες ημερησίως .

Νέα εικόνα (4)6.Κάθε χρήστης INTERNET, ο οποίος δεν συμμορφώνεται στους κανόνες λειτουργίας που προαναφέρονται, στερείται του δικαιώματος χρήσης των υπολογιστών για δυο ημέρες. Αν διαπιστωθούν συνεχείς παραβάσεις του ιδίου ατόμου με συμπεριφορά που απειλεί την ασφάλεια των υπολογιστών ή παρεμποδίζει τους υπόλοιπους χρήστες στις δραστηριότητές τους και το προσωπικό στην άσκηση των καθηκόντων του, τότε η Βιβλιοθήκη μπορεί να στερήσει το δικαίωμα πρόσβασης στους υπολογιστές για μεγαλύτερο διάστημα.

Ο χώρος του Κέντρου Πληροφόρησης είναι διαθέσιμος στο κοινό για την κάλυψη των πληροφοριακών του αναγκών.