Εφορεία & Προσωπικό


Ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ό   Σ υ μ β ο ύ λ ι ο

Νέα εικόνα

 

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας διοικείται από Εφορευτικό Συμβούλιο του οποίου η συγκρότηση ( ορισμός μελών ) ανήκει στην αποκλειστική Αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η θητεία του Εφορευτικού Συμβουλίου είναι τριετής. Με την 22265/ΙΖ/02-03-2012 Υπ. Απόφαση που εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 97/07-03-2012 καθώς και με το ΦΕΚ 420ΥΟΔΔ/02-09-2013, έχουμε την παρακάτω σύσταση του Ε.Σ.:

 

1. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ – ΖΕΡΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    ΔΑΣΚΑΛΑ                                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ                ΑΝΤ/ΔΡΟΣ

3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ                      ΜΕΛΟΣ

4. ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ                                  ΜΕΛΟΣ

5. ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ                               ΔΑΣΚΑΛΑ                                      ΜΕΛΟΣ

 

Π ρ ο σ ω π ι κ ό

Νέα εικόνα (2)

 

Το προσωπικό των Δημοσίων Βιβλιοθηκών καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1362/1949 όπου περιγράφονται οι προβλεπόμενες θέσεις.

Σήμερα στην Βιβλιοθήκη εργάζεται ο εξής:

1. ΠΑΝΑΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ