Δραστηριότητες στη διάρκεια της εργασίας


Με βάση το Περιεχόμενο του προγράμματος έγιναν σχετικές δραστηριότητες.

 • Δημιουργία βιβλιοθήκης .
 • Αναδάσωση.
 • Οι ομάδες φτιάξανε φωλιές και ειδικές θήκες για τροφή των πουλιών.
 • αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας και άρθρων στον τύπο και στο διαδίκτυο.
 • Λήψη φωτογραφιών και έκθεση .
 • Προβολή slides σχετικών με το θέμα.
 • Δημιουργική έκφραση (κατασκευή μακέτας, κολάζ, συγγραφή άρθρων, αφίσας, σκίτσων , επιτραπέζιων παιχνιδιών , ποιήματα, κλπ.)
 • Παρουσίαση των εργασιών των ομάδων έρευνας και μελέτης.
 • Τύπος βλάστησης – αποτύπωση και καταγραφή της βλάστησης.
 • Φωτογράφηση-σκιτσάρισμα φυτών.
 • Μετρήσεις δένδρων. Ύψος-ηλικία
 • Μελέτη και καταγραφή της πανίδας.
 • Καταγραφή των ανθρώπινων παρεμβάσεων .
 • Μονοπάτια, ξωκλήσια, πηγές .
 • Αξιολόγηση των επιπτώσεων της ανθρώπινης παρέμβασης.
 • Εκδρομή και πικ-νικ στο δάσος.
 • Παρατήρηση του τοπίου. Ανάπτυξη και έκφραση συναισθημάτων.
 • Βιβλιοδεσία της εργασίας κι αποστολή αυτής σε διάφορους φορείς.
 • Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες των μαθητών όλου του σχολείου και ανακοίνωση των πορισμάτων των εργασιών
 • Συζήτηση και αξιολόγηση της εργασίας.