Ίδρυση – Στέγαση


Νέα εικόνα (5)ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας ιδρύθηκε με την αριθμ. ΙΖ/375/8.5.2001 κοινή υπουργική απόφαση , που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 734 τ.Β΄/13.6.2001.

Σκοπός της ίδρυσης της Βιβλιοθήκης είναι να παίξει σημαντικό ρόλο στη διακίνηση του βιβλίου και στην υποστήριξη εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων στην περιοχή όσο και στην άνοδο του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου της περιφέρειας.

 


Νέα εικόνα (6)

ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε δυο αίθουσες του 1ου ορόφου του Κτιρίου του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Αμφίκλειας που βρίσκεται στην Κ. Πλατεία Αμφίκλειας. Οι αίθουσες παραχωρήθηκαν δωρεάν από το Δήμο Αμφίκλειας , για 99 χρόνια.