Πίνακας Περιεχομένων


Σχέδιο ανάπτυξης προγράμματος ?????.. ????????????… 1-4

Εισαγωγή ????????????????…????????????. 5

Το δάσος κι ο άνθρωπος-Προσφορά του δάσους ???????????? 6

Δάση της Ελλάδας (σύνταγμα) ???????????????????? 7

Παρνασσός στην Αρχαιότητα ???????????????????..?. 8

Αμφίκλεια – Δαδί ????????????????????????.?… 9

Χάρτης περιοχής ??????????????????????.????10

Ομάδες εργασίας ??????????????????????????11

Ερωτηματολόγιο?????????????????????????  ?12

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου???????????????????.13-16

Η ελληνική χλωρίδα?????????????????????????.17

Χλωρίδα του Παρνασσού???????????????????????.18-30

Η ηλικία των δέντρων????????????????????????..31

Τα κούτσουρα διηγούνται την ιστορία τους ???????????????..32

Διάφορα για τα δέντρα????????????????????????.33-34

Εθνικοί Δρυμοί???????????????????????????…35

Καταστροφές των δασών???????????????????????..36

Αίτια και συνέπειες πυρκαγιών?????????????????????37

Δασοπυρόσβεση???????????????????????????..38

Οδηγίες και προληπτικά μέτρα?????????????????????.39-40

Νομικές κυρώσεις??????????????????????????…41

Γλωσσάρι δάσους??????????????????????????…42-44

Ποιήματα για τον Παρνασσό??????????????????????45-46

Πρόσκληση αναδάσωσης????????????????????????47-48

Πανίδα Παρνασσού??????????????????????????..49-78

Ανθρώπινες δραστηριότητες-επεμβάσεις??????????????????.79-83

Προτάσεις??????????????????????????????..84

Οδηγίες για τους επισκέπτες??????????????????????. 85-86

Τοπωνύμια??????????????????????????????.87

Προτεινόμενες δραστηριότητες?????????????????????…88-98

Παιχνίδι???????????????????????????????.99

Μαθηματικά?????????????????????????????..100

Σκέφτομαι και γράφω?????????????????????????.101-116

Δραστηριότητες????????????????????????????117

Αξιολόγηση?????????????????????????????..118

Ενδεικτικός κατάλογος παιδικής λογοτεχνίας με έννοιες από το περιβάλλον??.119-120

Βιβλιογραφία?????????????????????????????121