Πίνακας Περιεχομένων


Σχέδιο ανάπτυξης προγράμματος …………….. ………………………………… 1-4

Εισαγωγή ……………………………………………………………………………. 5

Το δάσος κι ο άνθρωπος-Προσφορά του δάσους ……………………………… 6

Δάση της Ελλάδας (σύνταγμα) …………………………………………………… 7

Παρνασσός στην Αρχαιότητα …………………………………………………..…. 8

Αμφίκλεια – Δαδί ……………………………………………………………….…… 9

Χάρτης περιοχής ………………………………………………………….…………10

Ομάδες εργασίας ……………………………………………………………………11

Ερωτηματολόγιο…………………………………………………………………  …12

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου………………………………………………….13-16

Η ελληνική χλωρίδα………………………………………………………………….17

Χλωρίδα του Παρνασσού…………………………………………………………….18-30

Η ηλικία των δέντρων………………………………………………………………..31

Τα κούτσουρα διηγούνται την ιστορία τους ………………………………………..32

Διάφορα για τα δέντρα……………………………………………………………….33-34

Εθνικοί Δρυμοί…………………………………………………………………………35

Καταστροφές των δασών……………………………………………………………..36

Αίτια και συνέπειες πυρκαγιών………………………………………………………37

Δασοπυρόσβεση………………………………………………………………………..38

Οδηγίες και προληπτικά μέτρα……………………………………………………….39-40

Νομικές κυρώσεις………………………………………………………………………41

Γλωσσάρι δάσους………………………………………………………………………42-44

Ποιήματα για τον Παρνασσό…………………………………………………………45-46

Πρόσκληση αναδάσωσης………………………………………………………………47-48

Πανίδα Παρνασσού……………………………………………………………………..49-78

Ανθρώπινες δραστηριότητες-επεμβάσεις……………………………………………….79-83

Προτάσεις………………………………………………………………………………..84

Οδηγίες για τους επισκέπτες…………………………………………………………. 85-86

Τοπωνύμια……………………………………………………………………………….87

Προτεινόμενες δραστηριότητες…………………………………………………………88-98

Παιχνίδι………………………………………………………………………………….99

Μαθηματικά……………………………………………………………………………..100

Σκέφτομαι και γράφω………………………………………………………………….101-116

Δραστηριότητες…………………………………………………………………………117

Αξιολόγηση……………………………………………………………………………..118

Ενδεικτικός κατάλογος παιδικής λογοτεχνίας με έννοιες από το περιβάλλον…….119-120

Βιβλιογραφία……………………………………………………………………………121