Γενικά – Χλωρίδα του Παρνασσού


Το δάσος του Παρνασσού – Αμφίκλειας

 

Εισαγωγή

 

Τείνει να γίνει κοινή διαπίστωση ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα καθημερινά αυξάνουν και η αδυναμία αντιμετώπισής τους δημιουργεί αβεβαιότητα για τη συνέχιση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των μελλοντικών γενεών.

Μια παλιά κινέζικη παροιμία λέει : Αν θέλεις να έχεις καρπούς για ένα χρόνο σπείρε ένα χωράφι. Αν θέλεις να έχεις καρπούς για δέκα χρόνια φύτεψε ένα δέντρο. Αν θέλεις να έχεις καρπούς για εκατό χρόνια μόρφωσε τον κόσμο.

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μόνο θέμα λήψης μέτρων αλλά κυρίως θέμα αλλαγής στάσεων και αξιών του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον . Με άλλα λόγια είναι θέμα εκπαίδευσης.

Η σημασία και η αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αναγνωρίστηκε σε διασκέψεις που έγιναν στο Βελιγράδι το 1975, στην Τιφλίδα το 1977, στη Μόσχα το 1987, στο Ρίο το 1992 και στη Θεσσαλονίκη το 1997.

Μεταξύ των άλλων καθορίστηκαν οι σκοποί και οι στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που αποβλέπουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για το περιβάλλον, στη γνώση του περιβάλλοντος ως ολότητα και τα προβλήματά του, στην απόκτηση στάσεων και συμπεριφορών προστασίας του περιβάλλοντος και στην αλλαγή των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης για την επίτευξη της αειφορίας .

Για την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης είναι απαραίτητο η περιβαλλοντική αγωγή ν’ αρχίζει από την Προσχολική και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση .

Έτσι φέτος και το δικό μας σχολείο αποφασίστηκε να κάνει μια εργασία στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συμμετέχουν οι Ε΄ και Στ΄ τάξεις. Το θέμα δεν χρειάστηκε να το ψάξουμε πολύ , αφού ζούμε στους πρόποδες του Παρνασσού και έτσι το δάσος του ήταν ένα από τα θέματα που τέθηκαν από την αρχή ως υποψήφιο προς επιλογή θέμα .