Διάρκεια ζωής των δέντρων


Η ηλικία των δέντρων

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση ενός δέντρου είναι η ηλικία του καμβίου (που βρίσκεται μεταξύ φλοιού και ξύλου), οι διάφορες επιδράσεις του περιβάλλοντος (φως, θερμοκρασία, υγρασία) και οι κληρονομικοί χαρακτήρες του. Η αύξηση αρχίζει την άνοιξη στην αρχή της βλαστικής περιόδου, οπότε σχηματίζεται ξύλο μαλακό και τελειώνει το φθινόπωρο σχηματίζοντας ξύλο σκληρό. Μ’ αυτό τον τρόπο δημιουργούνται οι ετήσιοι δακτύλιοι που τους βλέπουμε σε μια κάθετη τομή ενός κορμού δέντρου. Χάρη σε αυτούς μπορεί να γίνει εκτίμηση της ηλικίας των δέντρων με μεγάλη ακρίβεια, αν ο κορμός τους δεν έχει σαπίσει. Σε σύγκριση με άλλους ζώντες οργανισμούς, τα δέντρα φτάνουν σε πολύ μεγάλη ηλικία. Η διάρκεια ζωής ορισμένων δέντρων παρουσιάζεται στον πίνακα.

 

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡKΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

ΙΤΑΜΟΣ            3000 χρόνια

ΚΕΔΡΟΣ           2000 χρόνια

ΔΡΥΣ                1000 χρόνια

ΟΞΙΑ ΔΑΣΙΚΗ     900 χρόνια

ΕΛΑΤΗ               800 χρόνια

ΚΑΣΤΑΝΙΑ         700 χρόνια

ΚΑΡΥΔΙΑ           400 χρόνια