Βιβλία πριν από το 1880


Νέα εικόνα (8)   Νέα εικόνα (7)

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΕΚΔ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ (1857)
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΟΛΟΡΟΥ ΜΕΤ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΟΥΚΑ Ι. ΣΧΡΑΙΜΒΛ (ΒΙΕΝΝΗ 1805)
ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΕΚΔ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ (1839)
ΛΕΞΙΚΟΝ ΦΡΑΣΕΩΝ ΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Ι. ΣΧΡΑΙΜΒΛ (ΒΙΕΝΝΗ 1806))
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ Σ.Δ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ-Α.Ρ.ΡΑΓΚΑΒΗ ΕΚΔ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ (1852)
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ   ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ (1863)
ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΗΛΟΙ
( ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΟΜΟΙ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΥΔΑΣ Χ.Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ( 1870)
ΠΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Α.Π. ΦΛΕΣΣΑ ΚΑΡΤΕΡΙΑ(1862)
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ   ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ (1864)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΔ.ΜΟΝΝΕΡΕΤΟΥ ΛΑΖ. Δ. ΒΙΛΛΑΡΑ (1864)

 

Υπάρχουν πολλά ακόμη βιβλία ελληνικά και γαλλικά. Πολλά από τα βιβλία αφορούν ιατρικά θέματα.